மஞ்சள் நிறப் பைத்தியங்கள் (MANJAL NIRA PAITHIYANGAL) - S. Senthil Kumar

மஞ்சள் நிறப் பைத்தியங்கள் (MANJAL NIRA PAITHIYANGAL) - S. Senthil Kumar

ZDP168

Regular price Rs. 190.00 INR
/

Only 400 items in stock!

காலமும் வெளியும் தன்னை அந்தரங்கமாக விசிறியைப் போல ஒன்றையொன்று மறைத்துக் கொண்டுள்ளது. நடந்து முடிந்த காலத்தின் இருப்பிடம் ஓர் ஸ்தூலமாகவே அமைந்திருப்பதற்குப் பதிலாக வரைபடம் போல கதைகளில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இது ஒரு வகையில் அதன் சிறப்பம்சமே.

Author: S. Senthilkumar
Genre: Literature and Fiction 
Publishing House: Zero Degree Publishing 
Language: Tamil

Delivery: 3-7 working  days

Country of Origin: India