பேய்த்தினை (PEITHINAI) - Mounana Yaathiriga

ZDP143

Regular price Rs. 99.00 INR
/

Only 400 items in stock!

தம் வாழ்வையும் நிலங்களையும் பொருளற்ற சுகத்திற்காக அடமானம் வைத்த அப்பாவி மற்றும் அடப்பாவி மனிதர்களை நினைக்கும்போதெல்லாம் எழுதத்தூண்டும் பேருணர்ச்சிகள் இப்போது வருகின்றன. பேய்த்திணை வந்தபோது அப்படியெல்லாம் ஒன்று தோன்றியதில்லை. அது தன்னைச் சுற்றிய வட்டத்துக்குள் ஒளிர்ந்த வாழ்வையும் கணங்களையும் கொண்டிருந்தது.

Author: Mounana Yaathiriga
Genre: Poetry
Publishing House: Zero Degree Publishing
Language: Tamil

Delivery: 3-7 days

பேய்த்தினை (PEITHINAI) - Mounana Yaathiriga

Country of Origin: India