புத்தர் வைத்திருந்த தானியம் (BUDHTHAR VAITHIRUNTHA THAANIYAM)

புத்தர் வைத்திருந்த தானியம் (BUDHTHAR VAITHIRUNTHA THAANIYAM)- Maunan Yatrika

ZDP68

Regular price Rs. 150.00 INR
/

Only 400 items in stock!

இந்தத் தொகுப்பில் ஒவ்வொரு கவிதையின் விவரிப்பிலும் உரிப்பொருளை முன்வைக்க முதல் பொருளான நிலத்தையும் பொழுதையும் காட்டிவிட்டுக் கருப்பொருள்களை விளைவிக்கிறார் கவிஞர் மெளனன் யாத்ரிகா.

Author: Maunan Yatrika
Genre: Poetry
Publishing House: Zero Degree Publishing
Language: Tamil

Delivery: 3-7 days

Country of Origin: India