குட்டிச்சுவர் கலைஞன் (KUTTISUVAR KALAIGNANA) - Keeranur Zakir Raja

ZDP145

Regular price Rs. 160.00 INR
/
Shipping calculated at checkout.

Only 400 items in stock!

எழுத்துஎழுத்தாளன்…. படைப்புபதிப்பகம்தெருவில், நாற்சந்தியில், மதுச்சாலையில், புகைசூழ்ந்த நண்பர்களின் அறையில் அல்லது செலவில் ஓயாதுபேசி அலைகிற இலக்கியம்என, எல்லாவற்றையும் ஒன்றோடு ஒன்றைமோதவிட்டு அவற்றை எள்ளல் தளத்தில் ஆடவிட்டு களித்திருக்கிறார் ஜாகிர்ராஜா

Author: Keeranur Zakir Raja
Genre: Literature and Fiction
Publishing House: Zero Degree Publishing 
Language: Tamil

Delivery: 3-7 days

 

குட்டிச்சுவர் கலைஞன் (KUTTISUVAR KALAIGNANA) - Keeranur Zakir Raja

Country of Origin: India