அம்புயாதனத்துக் காளி (Ambuyadhanathu Kali) - Prabhu Gangadharan

அம்புயாதனத்துக் காளி (AMBUYADHANATHU KALI) - Prabhu Gangadharan

ZDP67

Regular price Rs. 120.00 INR
/

Only 400 items in stock!

பிரபு கங்காதரனின் ‘காளி’ தொகுப்பு தமிழில் இதுவரை பேசியிராத தாந்த்ரீகப் பாலியல் பற்றிப் பேசுகிறது. இந்தத் தொகுப்பு தமிழ்க் கவிதை உலகில் பல நூற்றாண்டுகள் பேசப்படும்.

Author: Prabhu Gangadharan
Genre: Poetry
Publishing House: Zero Degree Publishing
Language: Tamil

Delivery: 3-7 days

Country of Origin: India