ஜின்னாவின் டைரி (JINNAVIN DIARY) - Keeranur Zakir Raja

ஜின்னாவின் டைரி (JINNAVIN DIARY) - Keeranur Zakir Raja

ZDP148

Regular price Rs. 210.00 INR
/

Only 400 items in stock!

கீரனுர் ஜாகிர் ராஜாஜின்னாவின் டைரிமதங்களை பரிகசிக்கிறது எழுத்தை பரிகசிக்கிறது அரசியல்வாதிகளை பரிகசிக்கிறது. இப்பரிகசிப்புகள் அழுத்தமான கசையடிகளாகி கடுமையான வேதனைகளை ஏற்படுத்துபவை. அதன் மூலம் புதிய எழுத்தை நோக்கி பயணிக்க வைப்பவை.

Author: Keeranur Zakir Raja
Genre: Non-Fiction
Publishing House: Zero Degree Publishing 
Language: Tamil

Delivery: 3-7 days

Country of Origin: India